25
November
2018

GDPR - dokument

Autor: Admin

Zásady zpracování osobních údajů

S vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí

Dobrý den, jsem Jana Pozlovská, provozovatel tohoto webu. Pokud jste mým zákazníkem, účastníkem mých seminářů a dalších akcí, individuálních konzultací nebo jste "jen" návštěvníkem těchto stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Přečtěte si proto, jak je chráním, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je Jana Pozlovská, Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9, IČ: 64236820
Provozuji webové stránky www.soham.center, www.centrumzdravehovideni.cz, www.tajemstvibosenskychpyramid.cz, www.pozlovska.net  a www.pozlovska.cz  a stránky www.soham.cz, které patří Nadačnímu fondu SO’HAM (IČ: 06098924), jehož jsem zakladatelkou a předsedkyní správní rady. Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.


Jak mě můžete kontaktovat?

O návštěvníky našich webů pečujeme s láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte mě přímo na adrese: jana@soham.center


Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace seminářů a dalších akcí, poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaši e-mailovou adresu a telefon nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich seminářů a akcí, abychom s vámi mohli komunikovat organizační informace ohlendě akce, na kterou jste se přihlásili a tak vám dodat perfektní službu. V případě nákupu zboží potřebujeme vaše kontaktní údaje ke zprocesování a dodání objednávky. U individuálních konzultací potřebujeme vaše kontaktní údaje k tomu, abychom byli ve spojení s dodáním služby.

Vaše kontaktní údaje jsou také potřeba pro zpřístupnění částí webu, které jsou jen pro absolventy seminářů nebo pro registrované zákazníky.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje)
V přihlášce na některé naše akce, na akcích nebo na individuálních konzultacích někdy potřebujeme i některé údaje o vašem zdravotním stavu. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nijak dál nezpracováváme, ani nepředáváme dál 3.stranám a slouží jen pro poskytnutí samotných služeb či zodpovězení dotazů.


Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


Zasílání inforamční e-mailů - newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak na základě tzv. Oprávněného zájmu, neboď důvodně předpokládáme, že vás informace o pořádaných akcích zajímají, a to po dobu 5 led o poslední objednávky nebo návštěvy na některé z našich akcí.  
Příležitostně vám také ve svých informačních e-mailech mohu doporučit akce spřátelených organizací, pokud si budu myslet, že by vás mohly zajímat.
Pokud nemáte zájem dostávat informace o akcích, můžete se kdykoliv odhlásit, stačí, když mi na zaslaný e-mail odpovíte a já vás z databáze vyřadím.  


fotografická dokumentace, reference - z některých živých akcí 

Na některých našich živých akcích  pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a Facebooku. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce. Nebo přímo na akci u registrace.


Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.


Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.


Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.


Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Univesal Smart Solutions s.r.o. (IČ: 01442023) - hosting webu.a provozovatel aplikace na zasílání hromadných e-mailů
Connect Economic Group s.r.o. (IČ: 29127459) - vedení účetnictví
Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu
Facebook pixel


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@soham.center.


Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.


Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. První požadavek je vyřízen bezplatně, u dalších požadavků si vyhrazujeme právo účtovat náklady, které nám s požadovaným výpisem vzniknou.


Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.


Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.


V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Zpět