9
February
2019

CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ VIDĚNÍ - KLUB ŠŤASTNÝCH DĚTÍ

Autor: Jana
1537360775vJiktRlU8uebmyXmmmSu

Pravidelné cvičení pro děti se zaměřením na zdravý zrak

Kroužek je vždy na školní rok formou pravidelného kroužku 1x týdně pro maximálně 8 dětí, které navštěvují 2.-5.ročník základní školy. Po dohodě lze přijmout do kroužku i děti mladší nebo starší, pokud to bude v souladu s celou skupinou.

Děti se na kroužku učí nejen techniku uvolněného vidění formou očních her, ale cvičí i celé tělo, hrají různé, primárně míčové hry, zkoumají prakticky i svoji intuici a učí se i dovednosti práce s emocemi, zklidnění v meditaci, vnímání svého těla a tím i dovednosti, jak lépe zvládat stres ve škole a různé životní situace.


Cena: 1.750,- Kč / pololetí (15 lekcí)

Lektor: Jana Pozlovská

Chcete kroužek uspořádat na vaší škole? - Kontaktujte nás! : jana@soham.center   tel.: 602 731 021

Ke správnému vývoji dětského zraku je potřeba naučit děti uvolněný pohled, který jim pomůže využívat jejich oči správně a bez zbytečné námahy.
Školní docházka a vysoké nároky, které na naše děti dnes klademe, vedou k vyššímu stresu, který se na fyzické úrovni projevuje větším svalovým napětím. To se přenáší i do očí a děti si už od nižšího věku fixují nevhodný způsob dívání se – s napětím v očních svalech.

Podle výzkumů očního lékaře doktora Batese, který působil před 100 lety v Americe a velkou část své kariéry se zabýval i prevencí vad zaostření u dětí, je právě toto svalové napětí hlavní příčinou ve většině případů, kdy děti vykazují vady zaostření.

Tím, že se naše děti naučí správnému návyku při zaostřování, ale naučí se i techniky, jak se uvolnit fyzicky a psychicky, může se nejen předejít vzniku vady zaostření a nutnosti začít nosit brýle, ale v řadě případů pomůže i zrak zlepšit tak, že stávající brýle mohou úplně odložit nebo na dlouhou dobu alespoň snížit dioptrie.

Náplň kroužku:     
•    Uvolnění – jógová rozcvička a krátké meditační cvičení     
•    Oční hry a cvičení, které učí uvolněnému vidění, míčové hry,…     
•    Rozvíjení intuice, intuitivní vidění     
•    Hry a techniky, které vedou k psychickému uvolnění a lepšímu zvládání životních situací     
•    Základy kvantování     
•    Povídání si o životě a o tom, jak ho zvládat v lehkosti a radosti

Během jednotlivých lekcí budeme uvolňovat tělo za pomoci jógy pro děti, oční cviky a hry budou připravovány na základě metodiky doktora Batese a s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí v kroužku. Zároveň k uvolnění a relaxaci budeme využívat pohádky a příběhy pro děti od autorů jako Sean Covey, Wayne W.Dyer nebo Eckhart Tolle. o kterých si pak budeme povídat a ukazovat si, jak se dají tyto principy zařazovat do běžného života. Budeme hrát i hry, které pomohou od stresu a napětí a naučí děti, jak se vyrovnávat s nepříjemnými pocity nebo třeba se strachem.

Většina aktivit je vhodná i pro děti, které zatím nemají problémy se zrakem, jako prevence vad zaostření, které vznikají na základě chybných návyků vidění, tedy s přílišným napětím v očních svalech.

Najděte si nejbližší termín v kalendáři akcí.

Nově jsou také k zakoupení pracovní karty Koukám, koukám na zvířátka, které pomáhají k nácviku uvolněného viděí u dětí místo klasické zrakové tabulky. Více o dětském vidění najdete například v části Inspirace.

Zpět