MÁ NOŠENÍ BRÝLÍ VLIV NA ZHORŠOVÁNÍ KRÁTKOZRAKOSTI (špatné vidění na dálku) ?

V srpnu roku 2015 byl v oftalmologickém časopise v USA publikován výzkum, který  potvrzuje to, co doktor Bates říkal již v minulém století – pokud u krátkozrakého oka použijete brýle (nebo čočky), bude v průběhu času docházet pouze ke zhoršování této vady.

Tento výzkum jasně říká, že trvalá korekce krátkozrakosti vede přímo k průběžnému zhošování krátkozrakosti o 0,2 – 1 dioptrii každý rok!

Bez výjimky!

To je to, co tyto berličky způsobují vašim očím!

Jakmile se mi podaří získat kompletní studii, určitě ji dám i sem na stánky. Zatím níže najdete alespoň překlad shrnutí této studie.

 

POSTUP OPTICKY KORIGOVANÉ KRÁTKOZRAKOSTI

Informace o autorovi:

Massachusetts Institute of Technology, Research Laboratory of Electronics, Cambridge, MA, 02139, USA, puerta@alum.mit.edu

SHRNUTÍ

ZÁMĚR:

Tato studie se snaží prokázat existenci zpětného ovlivnění (zhoršení) opticky korigované krátkozrakosti porovnáním předpokladů o modelu zpětné vazby a skutečného průběhu korigované krátkozrakosti. Teoretické výsledky jsou doplněny také potvrzenými klinickými daty.

METODA:

Po dobu 4-9 let jsme sbírali data o lomu světla u 13 opticky korigovaných subjektů od okamžiku jejich první korekce. Data o lomu světla byla sbírána v optometrické ordinaci od mladých osob z diagnostikovanou krátkozrakostí, které pocházeli z běžné populace v Bostnu. Tito krátkozrací lidé ve věku 2 – 22 let byli náhodně vybráni z velmi široké populace krátkozrakých osob. Všichni zúčastnění měli korekci v podobě čoček. Nové čočky byly předepsány vždy, když se jejich krátkozrakost zhoršila o 0,25 dioptrie nebo více. Tyto osoby nosily brýlové čočky (tedy brýle) během celého sledovaného období.

VÝSLEDEK:

V době, kdy docházelo ke korekci pomocí čoček, vykazovaly měřené osoby v čase přímočarý průběh zhoršování krátkozrakosti.  Sledovaný průběh zhoršení krátkozrakosti byl od 0,2 do 1 dioprie za rok, s koeficientem průměrné korelace r = -0,971, p < 0.005

ZÁVĚR:

Tato zpráva potvrzuje teorii zpětného vlivu korekce u klinického jevu zhoršování krátkozrakosti. Trvalá optická korekce krátkozrakosti má přímý vliv na průběh zhoršování krátkozrakosti. S využitím Laplaceho teorie jsme převedli dočasná data o lomu světla, čímž došlo ke zjednodušení studie krátkozrakosti a emetropie. Přenosová funkce zpětné vazby předpovídá, že trvalá optická korekce krátkozrakosti má přímý vliv na její zhoršování, protože trvalá korekce otvírá kruh zpětného ovlivňování. Tento předpoklad byl potvrzen u všech měřených osob.

 

Vyšlo na PubMed 

PubMed zveřejňuje reference a shrnutí vědeckých a biomedicínských výzkumů. Vychází především z databáze Americké národní lékařské kniovny u Národního institutu zdraví.

 

2 thoughts on “MÁ NOŠENÍ BRÝLÍ VLIV NA ZHORŠOVÁNÍ KRÁTKOZRAKOSTI (špatné vidění na dálku) ?

  1. Mark says:

    Dobrý den. Prosím o odkaz na tento člének. Byl výzkum potvrzen, nebo výsledky nebyly dosud vyvráceny?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *